فال انبیا ، فال انبیای الهی واقعی

top_leafs

 

فال انبیا و پیامبران اصلی ، فال انبیای الهی واقعی ، فال انبیا و امامان ، فال انبیا اصلی ، فال انبیا حضرت محمد ،

فال انبیا حضرت عیسی ، فال انبیا حضرت آدم ، فال انبیا برای ازدواج

 

فال انبیا

 

فال انبیا

 

چشمان خود را بسته و با حضور ذهن سوره حمد را بخوانید

حال آنچه را که مایلید قصد و نیت کرده و اشاره ای بفرمایید :

 

برای گرفتن فال انبیا نیت کرده و اشاره ای بفرمایید

 

یکی از فال ها ، فال انبیا است که در آن شما نتیجه فال خود را با توجه به یکی از انبیا الهی شامل : حضرت محمد (ص) ، حضرت عیسی ، حضرت موسی ، حضرت نوح ، حضرت آدم ، حضرت ابراهیم ، حضرت ادریس ، حضرت اسحاق ، حضرت اسمائیل ، حضرت الیاس ، حضرت ایوب ، حضرت خضر ، حضرت داوود ، حضرت زکریا ، حضرت سلیمان ، حضرت شعیب ، حضرت شیث ، حضرت صالح ، حضرت هارون ، حضرت هود ، حضرت یحیی ، حضرت یعقوب ، حضرت یوسف و حضرت یونس خواهید دید.

تمامی ادیان الهی پیامبرانی دارند که هر کدام به نوبه خود معجزه ای داشته که توانسته مردم را به سمت خود بکشاند.

هر کدام از پیامبران روش ها و راه های خود را داشته و مردم هر دین بر طبق آیین خاص به جای مانده از پیامبرانشان زندگی می کنند.

ولی نکته های مشترکی در زندگی و روش تمام پیامبران است که باعث شده تمامی ادیان مختلف به همدیگر احترام بگذارند و عقاید ادیان دیگر را محترم بشمارند.

زندگی نامه هر کدام از پیامبران را می توان سرلوحه زندگی خود قرار داد زیرا روش زندگی سالم و صحیح را به ما آموزش داده اند.

فال انبیا نیز برگرفته از همین اصول هست که اشاره به زندگی انبیا دارد و روش های زندگی آن ها را به صورت پند و موعظه برای ما می آورد.

فال های مختلفی برای انبیا وجود دارد و کتاب های مختلفی نیز در این باره نوشته شده است که اعتماد به صحیح بودن هر کدام سخت است.

در این میان ما تمام تلاش خود را کرده ایم تا فال انبیا الهی را برای شما آماده کنیم تا بتوانید از آن استفاده لازم را ببرید.